top of page
Search
  • Writer's pictureGist The Gap

living in the new perspec+ive.

Updated: Feb 14, 2020

เฟอร์นิเจอร์ของเราคัดสรรคอนเซ็ปต์ที่ผ่านการขัดเกลาจากสเก็ตช์นับร้อยแบบ จากความใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต จนได้ดีไซน์ที่ยูนีค ลงตัว แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะของเราเราเลือกผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เพราะไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพเยี่ยมของภาคตะวันออก ลวดลายสวยงาม เนื้อไม้แข็งแรงหนาแน่น ทนทาน ใกล้เคียงกับไม้สัก มีอายุการใช้งานยืนยาว และถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพราะต้นยางที่อายุมากกว่า 25 ปี จะหมดอายุเก็บเกี่ยวน้ำยาง และถูกโค่นลงตามอายุขัย เพื่อปลูกขึ้นมาใหม่

“ทำให้การแปรรูปไม้ยางเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างแท้จริง”

รวมถึงสี PU ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันรอยขีดข่วน ในมาตรฐานโรงงานส่งออกยุโรป

เฟอร์นิเจอร์ของเราจึงมีอายุยืนนานควบคู่ไปกับงานดีไซน์ที่อยู่เหนือกาลเวลา

living in the new perspec+ive.

มุมมองใหม่ ของความสุขในบ้านคุณ

13 views0 comments

Comments


bottom of page